Strona główna » O tekstach

O tekstach

Co możesz przeczytać w zakładce „teksty”?

W zakładce „teksty” będą publikowane różne teksty stoickie omawiające lub rozwijające jakiś szczegółowy aspekt współczesnej teorii i praktyki stoickiej. Część z proponowanych tu pozycji stanowi fragment czy też wstępną próbkę większych książkowych projektów, nad którymi aktualnie pracuję. Zachęcam więc przy okazji do sięgania po moje publikacje, które już ujrzały światło dzienne. Poniżej podaję ich listę.

  • Nieustające napomnienia. Współczesne medytacje stoickie. Rozpisani.pl. Warszawa: 2021.
  • Zakazana historia filozofów. Niestoicka powieść stoika. Wydawnictwo Znak. Warszawa: 2019.
  • Wielki Spokój. Trzydzieści antycznych lekcji dobrego życia według Muzoniusza Rufusa. Wydawnictwo Hegemonikon. Warszawa: 2018.
  • Dawno zapowiedziana nieobecność. Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2018.
  • Kamyk filozoficzny: Współczesność. Edukacja filozoficzna dla szkół ponadgimnazjalnych. (Podręcznik). Warszawa: 2016.
  • O stawaniu się stoikiem. Czy jesteście gotowi na sukces? Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa: 2014
  • Fiasko. Podręcznik nieudanej egzystencji. Wydawnictwo Carta Blanca. Warszawa: 2012.
  • Kamyk Filozoficzny: Nowożytność. Edukacja filozoficzna dla szkół ponadgimnazjalnych. (Podręcznik). Wydawnictwo STENTOR. Warszawa: 2010.
  • Kapryśni bogowie Sokratesa. Człowiek i świat wartości w tradycji filozofii zachodniej. Wydawnictwo Antyk Marek Derewiecki. Warszawa: 2008
  • Zbawienie przez filozofię. Interpretacja twórczości Henryka Elzenberga. Wydawnictwo WFiS UW. Warszawa: 2004.