Strona główna » #84 Łaskawość swobodnych przebiegów

#84 Łaskawość swobodnych przebiegów

Zacznij słuchać


Cechą stoika jest następnie to, że nie realizuje żadnych zadań zewnętrznych, jeśli nie realizuje przy tym żadnego zadania wewnętrznego. Z kolei zadania wewnętrzne może realizować tylko na drodze zadań zewnętrznych. Cecha realizacji każdego zadania stoika jest taka, że rezultat zewnętrzny ma znaczenie na poziomie 1 (wziąwszy przyjętą tu wcześniej skalę), podczas gdy kategoria 4 (kondycja duchowa), w której zlokalizowane są wszystkie wewnętrzne zadania stoika, ma wartość 5.