Strona główna » Soul-fiction

Soul-fiction

Często pyta się mnie o osiągalność stoickiego ideału. Oczekuje się przy tym, że podam jakieś dowody empiryczne, tymczasem ideał stoicki to swego rodzaju soul fiction (fantastyka duchowa). Niesprzeczny logicznie z naukowym stanem wiedzy o człowieku, ale jednocześnie nie będący czymś naukowo potwierdzonym. Zapraszam do lektury kolejnego wpisu na moim stoickim blogu.